Skip to main content
cge

cge: Gnóthaí Eachtracha

Tagann an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha (CGE) le chéile uair sa mhí agus pléann sé le gach gné de bheartas eachtrach an Aontais Eorpaigh.  Pléann an Chomhairle le ceisteanna amhail an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES), an Beartas Slándála agus Cosanta (CBSC), an Beartas Trádála Eachtraí agus Comhar Forbraíochta.  Ardionadaí an AE, an Banbharún Catherine Ashton a bhíonn sa chathaoir go buan.  Airí Gnóthaí Eachtracha a ionadaíonn na Ballstáit go hiondúil, agus bíonn Airí Forbraíochta, Cosanta agus/nó Trádála ag glacadh páirte ag brath ar an gclár.  

An tAire