Skip to main content
ecofin

ecofin: Gnóthaí Geilleagracha & Airgeadais

Ina ról mar chathaoirleach ar an gComhairle Geilleagrach agus Airgeadais (Ecofin) le linn na hUachtaránachta, beidh Éire ag obair chun aghaidh a thabhairt ar éifeachtaí na géarchéime eacnamaíochta, agus beidh sí ag obair le cobhsaíocht níos mó airgeadais agus téarnamh eacnamaíoch a chur chun cinn. Is féidir leis seo cabhrú le  muinín i ngeilleagar na hEorpa a spreagadh, ag tacú go láidir leis na tionscnaimh reachtacha a d'aithin  an Uachtaránacht  i gComhairlí eile le tacú le téarnamh eacnamaíoch agus cruthú post san Eoraip.
Seachas beartais an Aontais maidir le bearta um rialachas eacnamaíoch agus go háirithe an Seimeastar Eorpach a chur chun feidhme, beidh an Uachtaránacht ag obair lena comhpháirtithe Eorpacha chun teacht ar chomhaontú ar dhálaí córas cobhsaí airgeadais a athbhunú. Déanfaidh Éire é sin trí thús áite a thabhairt do ghníomhartha a ruaigfidh éiginnteachtaí in earnáil na baincéireachta, a chobhsaíonn an tuar fioscach agus a threiseodih le téarnamh. Má bhaintear  amach na haidhmeanna sin, cabhrófar freisin chun  iontaoibh agus muinín i ngeilleagar na hEorpa a chur ar ais do thomhaltóirí, do lucht gnó agus d'infheisteoirí. Le linn Uachtaránacht na hÉireann beidh Ecofin faoi chathaoirleacht an Uasail Michael Noonan, Aire Airgeadais agus an Uasail Brendan Howlin, Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.


Beidh an Uachtaránacht ag obair lena comhpháirtithe Eorpacha le plé a chur chun cinn, más  féidir sa chéad leath de 2013, maidir le cinntí a ghlac an  Chomhairle Eorpach. ar an Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (AEA). 

Áirítear ar phríomhthosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann:

  1. Cobhsaíocht agus fás eacnamaíoch a chur chun cinn ar fud an AE, lena n-áirítear trí  bhearta rialaithe feabhsaithe eacnamaíochta an Aontais a chur i bhfeidhm
  2. Comhaontú a lorg ar mhíreanna comhpháirteacha thograí an Aontais Bhaincéireachta
  3. Comhaontú ar thograí rialaitheacha airgeadais feabhsaithe a lorg, lena n-áirítear an Treoir agus an Rialachán um Margaí  in Ionstraimí Airgeadais (MiFID / MiFIR) agus sainchomhaid seirbhísí airgeadais eile a chur chun cinn

 

An tAire