Skip to main content
cgg

cgg: Gnóthaí Ginearálta

Pléann an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta (CGG) le ceisteanna a thrasghearrann ilréimsí beartais Eorpacha, amhail méadú, ionchas buiséid ilbhliantúil an Aontais a ullmhú, agus ceisteanna riaracháin agus institiúideacha.  Is í an CGG freisin a chomhordaíonn ullmhú agus athleanúint na gcruinnithe den Chomhairle Eorpach.  Is iad na hAirí atá freagrach as Gnóthaí Eachtracha nó na hAirí atá freagrach as Gnóthaí Eorpacha a ionadaíonn na Ballstáit.  Uair sa mhí a thagann an CGG le chéile agus is í an Uachtaránacht rothlach (.i. Éire don chéad leath de 2013) a bhíonn sa chathaoir. Tagann an CGG le chéile uair sa mhí, agus le linn Uachtaránacht na hÉireann is é an tUasal Eamon Gilmore, Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, a bheidh ina chathaoirleach uirthi. 

Áirítear ar phríomhthosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann:

 

  1. Tacú leis an gComhairle Eorpach chun an idirbheartaíocht ar mhaoiniú an Aontais feasta a thabhairt  chun críche go rathúil agus obair leis an idirbheartaíocht ar na hionstraimí is gá le haghaidh fáis, poist agus comhtháthú sóisialta a chur chun cinn  .
  2. Cur i bhfeidhm éifeachtach na mbeart um rialachas eacnamaíoch a chinntiú tríd an Seimeastar Eorpach.
  3. Teacht ar chomhaontú ar Phacáiste an Chomhtháthaithe.
  4. Méadú an AE a chur chun cinn.
  5. Dul chun cinn a dhéanamh ar chomhaontú do phlean gníomhaíochta don Straitéis Atlantach le hobair a chomhdhlúthú agus a fhorbairt tuilleadh chun a chinntiú go mbainfidh pobail cois cósta leas as saothrú inbhuanaithe acmhainní saibhre an Atlantaigh.

An tAire