Skip to main content Skip to secondary navigation

Ailtireacht na hÉirinn

Tá stair mórthaibhseach ailtireachta ag Éirinn, agus tá samplaí d'oidhreacht ailtireachta ón tréimhse Neoiliteach aici, agus ailtireacht den scoth aici fós. Tá  cáilíocht agus carachtar sainiúil Éireannach ag foirgnimh ar fud na tíre, bídís ina séadchomharthaí meigiliteacha ó  c.2500 RC nó ina n-eaglaisí, mainistreacha, cloigthithe agus tithe túr, caisleáin agus tithe tuaithe agus ailtireacht uirbeach Bhaile Átha Cliath. Urramaíonn ailtireacht nua rathúil na príomhchathrach snáithe agus carachtar uathúil na nGael agus na Lochlannach a bhunaigh í.

[testinggallery]

Stair na hailtireachta

A caidreamh leis an Eoraip, agus athruithe de thoradh ar ionraí – idir ionraí arm agus smaointe - mhúnlaigh siad stair na hailtireachta in Éirinn.
Léiríonn ailtireacht na hÉireann éabhlóid oidhreacht chultúrtha na tíre. Tá na céimeanna Ceilteacha, Críostaí,  clasaiceacha agus nua-aimseartha uile le feiceáil i séadchomharthaí agus i bhfoirgnimh ar fud na tíre. Tá ann idir uaigheanna pasáiste Bhrú na Bóinne, láithreacha eaglasta Normannacha agus meánaoiseacha, go dtí an Renaissance agus teacht chun cinn na hailtireachta clasaicí sa 17ú agus san 18ú haois, ardeaglaisí Victeoiriacha, scoileanna, stáisiúin iarnróid, monarchana, siopaí, príosúin agus margaí, go hÉirinn thús an 20ú haois agus cláir stáit ag teacht chun cinn le haghaidh tithíochta agus tógála ospidéal.

Tá Baile Átha Cliath ar cheann de na cathracha is suimiúla agus is bríomhaire san Eoraip le seoda ailtireachta ó na meánaoiseanna ina bhfoirgnimh bhreátha phoiblí. Tá clú ar an gcathair go háirithe as carachtar agus as scála uathúil a cuid ailtireachta inmheánaí Seoirsí agus as na bruachbhailte Victeoiriacha a tháinig ina diaidh. Léiríodh an saibhreas agus an éagsúlacht ailtireachta le déanaí in PIVOT Bhaile Átha Cliath, tairiscint Bhaile Átha Cliath le bheith  ainmnithe mar Phríomhchathair Dhomhanda an Dearaidh 2014.

Ailtireacht Chomhaimseartha

Tá ailtirí na hÉireann cumasach agus is iontach mar atá ag éirí leo, ní hamháin sa bhaile ach freisin go hidirnáisiúnta. Bhuaigh na hAiltirí Heneghan Peng a lán duaiseanna agus comórtas idirnáisiúnta, ina measc dhá dhroichead a dhearadh do Pháirc Oilimpeach Londan 2012 agus Ardmhúsaem na hÉigipte i gCaireo. Bronnadh an Leon Airgid ar Ailtirí Grafton i mbliana ag Biennale na Veinéise as a gcur i láthair mórthaibhseach ar champas ollscoile nua i Lima, Peiriú.

Is í Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (RIAI) an comhlacht gairmiúil a ionadaíonn ailtirí na hÉireann. Ar bheirt de na baill oinigh RIAI ab oirirce san fhichiú haois bhí Eileen Gray, duine de na máistrí comhaimseartha sa Ghluaiseacht Nua Intí, agus Kevin Roche, ailtire le stádas domhanda sna Stáit Aontaithe. Is mór a chuir Ionad Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath, a dhear Roche, le tírdhreach cultúrtha agus uirbeach na cathrach. Tá ailtirí na hÉireann ag leanúint orthu ag obair sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha ar fud na hÉireann chun feabhas a chur ar an saol laethúil trí shárfhoirgnimh agus trí shárdhearadh.

  • Dublin Castle Caisleán Bhaile Átha Cliath
  • Teach Bheanntraí, Corcaigh
  • Gleann Dá Loch, Co. Cill Mhantáin
  • Tithe an Rialtais‌, Baile Átha Cliath
  • Sí an Bhrú, Baile Shláine, An Mhí
  • Cúirt an Phaoraigh, Cill Mhantáin
  • Ard-Eaglais Phádraig, Baile Átha Cliath
  • Long Room, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath