Skip to main content Skip to secondary navigation

Bia na hÉireann

Bia na hÉireann

BreadTá clú agus cáil ar Éirinn as a hoidhreacht shaibhir bia, le traidisiúin cócaireachta a tharraingíonn ar ár gcomhábhair nádúrtha agus táirgí áitiúla. Idir chócaireacht ar thine oscailte san am atá caite, agus chócaireacht i gcistin nua-aimseartha sa lá atá inniu, tá traidisiún fada ag muintir na hÉireann bia a ullmhú agus a roinnt leis an teaghlach agus le cairde. Oidis amhail stobhach Gaelach, bagún agus cabáiste, cál ceannann, bradán deataithe agus arán sóide na hÉireann, is breá le doine i gcónaí iad.  Bain triail astu: tháirg Bord Bia leabhar oideas don Uachtaránacht.

A haeráid éadrom faoi deara tírdhreach shaibhir, goirt ghlasa agus páirceanna gaothscuabtha, nite le báisteach, na hÉireann.  Dá bharr sin bíonn sár-fheirmeoireacht indéanta. Tá fás féar na hÉireann ar an gcuid is fearr san Eoraip, agus tá 60% de thalamh na hÉireann in úsáid le haghaidh talmhaíochta.

Landscape

Tá líonra beagnach 130,000 feirm, á rith ag teaghlaigh, ag Éirinn, agus tacaíonn earnáil talmhaíochta an bhia le 270,000 post, atá i bpobail tuaithe don chuid is mó. Tá glúin i ndiaidh glúin de theaghlaigh atá paiseanta faoin a gcuid oibre tar éis aire a thabhairt dár dtionscail feirmeoireachta agus iascaigh. Mar sin, tá béim láidir ar ardchaighdeán bia agus ar inrianaitheacht. Is fada tairbhe á bhaint ag muintir na hÉireann as bia d’ardchaighdeán. Is mó fós inniu a onnmhairítear bia mara na hÉireann, táirgí déiríochta agus feola, agus deochanna go boird an domhain:   

 

Le deich mbliana anuas tá táirgeoirí bia na hÉireann tar éis straitéisí nua nuála agus a chur i bhfeidhm chun iad féin a idirdhealú, ní hamháin an seasamh i margaí onnmhairíochta atá acu cheana féin a neartú, ach freisin chun iad féiin a ullmhú do mhargaí nua thar lear.

Tá inbhuanaitheacht ag croílár thionscal talmhaíochta na hÉireann an lae inniu: léirigh taighde le déanaí go bhfuil an lorg carbóin is ísle san Eoraip ag tionscal déiríochta na hÉireann. Origin Green, sin clár forbartha leanúnach inbhuanaitheachta deonach a mheall rannpháirtíocht ó chodanna móra de mhonaróirí bia agus dí na hÉireann. Tá tárgeoirí na hÉireann á gcur féin in oiriúint do riachtanais athraitheacha tomhaltóirí trí chleachtais ghnó nua-aimseartha ar nós astuithe a ísliú, uisce agus fuinneamh a chaomhnú, agus dramhaíl a laghdú. Am deacair is ea é seo do tháirgeoirí bia ar fud an domhain agus tá Éire, mar a bhíonn i gcónaí, ullamh chun glacadh leis an dúshlán.