Skip to main content Skip to secondary navigation

Dearadh na hÉireann

Iniúchadh ar dhearadh na hÉireann

From fashion and architecture to software and illustration, from a thriving craft heritage to high-profile contemporary designers,  Ireland produces design work of great character, unmistakably of its time and place in a globalised world. Recent initiatives, such as the Pivot Dublin design initiative, are creating new spaces for exploring and connecting with the vitality and creative flair of Irish design.

Luath-stairArdagh Chalice

Shroich 'Ré Órga' na Luath-Chríostaíochta barra fearbhais sa cheardaíocht Éireannach, amhail Leabhar Cheanannais, Dealg na Teamhrach  agus Cailís Ardach.  D'fhéach an Athbheochan Cheilteach agus  gluaiseacht Ealaíon agus Ceardaíochta na hÉireann (c.1895-1925) le ceardaíocht agus dearadh na hÉireann a athbheochan, trí ghloine dhaite, clódóireacht, teicstílí, ceardaíocht adhmaid agus miotalóireacht.

An ré nua-aimseartha

WB YEATS

Tar éis an neamhspleáchais i 1922, díríodh cuid mhaith den fhuinneamh i ndearadh na hÉireann i dtreo náisiún a thógáil, go háirithe trí ionstraimí rialachais amhail dearadh stampaí agus bonn. Moladh monaíocht na hÉireann go mór, go háirithe as a dearadh cuanna nua-aimseartha. Bunaíodh ar ainmhithe í mar shiombail de gheilleagar talmhaíochta na tíre.  Coiste  a raibh an file agus buaiteoir dhuais Nobel, WB Yeats i gceannas air, a roghnaigh an dearadh. Sna 1920í chomh maith a bhí an dearthóir is cáiliúla in Éirinn, Eileen Gray (1878-1976) in ard a réime.  Ealaíontóir  ceannródaíoch i dtroscán agus in ailtireacht ab ea í. 

Dearadh sa lá atá inniu ann - domhan bríomhar

Orla Kiely

Níorbh airde próifíl dhearadh na hÉireann riamh ná anois. Tá clú agus cáil ar dhearthóirí faisin, mar shampla Orla KielyJohn Rocha agus Philip Treacy, as a gcuid éadaí, teicstílí agus oiriúintí. Tá Baile Átha Cliath anois ina lárionad do dhearadh cluichí bogearraí agus beochana, agus bhuaigh Richard Banehamaigh Oscar do na héifeachtaí físiúla ab fhearr in 2010 as a chuid oibre ar an scannán Avatar.

Bhí Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gceannas ar thairiscint leis an gcathair a ainmniú mar Phríomhchathair Dearaidh an Domhain i 2014. Pivot Dublin a tugadh ar an bpróiseas chun an  tairiscint a chur le chéile. Obair gan fasach i gcomhar le chéile do na tionscail dearaidh a bhí ann agus bhí de thoradh air gur cuireadh an chathair ar ghearrliosta na dtrí chathair ab fhearr as an 56 chathair a bhí san iomaíocht. An obair a rinneadh le linn an tairiscint a ullmhú, thóg sí líonraí ar fud na ngairmeacha dearaidh, oideachais agus taighde, atá ag cruthú deiseanna nua do thallann dearaidh na hÉireann anois. Nascann an dearadh anois le réimsí nua gnó, taighde agus seirbhíse poiblí.

 ‌        Una Burke                    Kilkenny Design shop    ‌