Skip to main content Skip to secondary navigation

Éire, ag Téarnamh di

Taispeánach an físeán nua seo faoi obair na hÉireann féin i dtreo cobhsaíochta, post agus fáis den chéad uair do na meáin chumarsáide idirnáisiúnta agus Éireannacha a bhí ag freastal ar an gcruinniú Ecofin Neamhfhoirmiúil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 12/3 Aibreán 2013. Comhthionscnamh is ea é idir Uachtaránacht na hÉireann, Roinn Airgeadais na hÉireann, Fiontraíocht Éireann, IDA na hÉireann, Turasóireacht Éireann agus an Bord Bia.