Skip to main content Skip to secondary navigation

Córas Polaitiúil na hÉireann

Rialtas na hÉireann

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire.  Is é Taoiseach an Ceann Rialtais. Is é an Tánaiste an leas-Phríomhaire. Tá 15 Roinn Rialtais ann.  An Taoiseach agus na hAirí le chéile, sin an Rialtas, ag a bhfuil cumhacht feidhmiúcháin faoin mBunreacht.

An tOireachtas‌

An tOireachtas a thugtar ar an bParlaimint. Dhá Theach Parlaiminte atá ann:  Dáil Éireann agus Seanad Éireann (Senate). Tá 166 ball sa Dáil agus Teachtaí Dála (TD) a thugtar orthu.  Toghtar le hionadaíocht chionmhar iad, le vóta singil inaistrithe (PR-STV). Bíonn toghcháin ann gach cúig bliana ar a laghad.  Comhrialtas idir Fine Gael agus Páirtí an Lucht Oibre is an an rialtas faoi láthair, agus is in 2011 a toghadh é.  Is iad Fianna Fáil agus Sinn Féin na príomhpháirtithe eile a bhfuil ionadaíocht sa Dáil acu.

Tá 60 ball sa Seanad, agus is é an Taoiseach a ainmníonn 11 acu. Toghtar an chuid eile ó phainéil gairme agus ó na hollscoileanna náisiúnta. Tig leis an Seanad reachtaíocht a thionscnamh nó a leasú, agus tig leis an Dáil leasuithe agus reachtaíocht mholta an tSeanaid a dhiúltú.    

 

 

President Uachtarán na hÉireann

 Is é Uachtarán na hÉireann an ceann stáit agus is iad an pobal a thoghann go díreach é.  Is é Micheál D. Ó hUiginn an tUachtarán faoi láthair agus is in 2011 a toghadh é.  Toghtar uachtaráin do thréimhse 7 mbliana, agus ní féidir leis breis is dhá théarma a chaitheamh in oifig.  Ról searmanais do chuid is mó atá ag an Uachtarán.   

 

 

 

Rialtas Áitiúil

Tá 114 údarás áitiúil in Éirinn. Cuireann siad raon leathan seirbhísí ar fail, ar a n-áirítear tithíocht, iompar, soláthair uisce, bainistiú dramhaíola, oideachas, sláinte agus leas sóisialta.