Skip to main content Skip to secondary navigation

Na hAirí Éireannacha

Enda Kenny

________________

Taoiseach

Tel: +353 1 619 40 20

taoiseach@taoiseach.gov.ie 
 
 

Eamon Gilmore

________________

An Tánaiste agus an

tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Tel: +353 1 408 2142 

tanaiste@dfa.ie
 
 

Michael Noonan

________________

An tAire Airgeadais

Tel: +353 1 604 56 26

minister@finance.gov.ie
 
 

Ruairí Quinn                                       

________________

An tAire Oideachais agus Scileanna

Tel: + 353 1 889 22 21

minister@education.gov.ie

R_Quinn@education.gov.ie
 
 

Brendan Howlin                                 

________________

An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Tel: + 353 1 604 58 10

minister@per.gov.ie
 
 

Richard Bruton                                               

________________

An tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta

Tel:+ 353 1  631 21 72

minister@djei.ie
 
 

Joan Burton                                  

________________

An tAire Coimirce Sóisialaí

Tel: +353 1 704 38 90

minister@welfare.ie
 
 

Jimmy Deenihan                                                       

________________

An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

Tel: +353 1 631 38 00

ministers.office@ahg.gov.ie
 
  

Pat Rabbitte                                                   

________________

An tAire Cumarsáide, Fuinnimh

agus Acmhainní Nádúrtha

minister.rabbitte@dcenr.gov.ie
 
 

Phil Hogan                                         

________________

An tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil

Tel: + 353 1 888 24 03

minister@environ.ie
 
 

Alan Shatter                                                   

________________

An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais

agus Cosanta

Tel: + 353 1 602 87 12

minister@justice.ie

minister@defence.irlgov.ie

 
 

Simon Coveney                                                         

________________

An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara

Tel:+353 1 607 24 85

minister@agriculture.gov.ie
 
 

Frances Fitzgerald                                         

________________

An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige

Tel : +353 1 647 30 57

frances_fitzgerald@dcya.gov.ie
 
 

Dr. James Reilly                                            

________________

An tAire Sláinte

Tel: + 353 1  635 43 62

ministersoffice@health.gov.ie
 
 

Leo Varadkar                                                 

________________

An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Tel: + 353 1 604 10 62

minister@dttas.ie