Skip to main content Skip to secondary navigation

Ár nUrraí

logo

Shínigh Rialtas na hÉireann seacht gconradh urraíochta roimh Uachtaránacht na hÉireann ar an AE. Cuid de raon beart ón Rialtas le hUachtaránacht éifeachtach ó thaobh costais, atá dírithe ar chaiteachas an rialtais a choinneáil síos, is ea an urraíocht sin. 

Is iad na seacht gcuideachta sin, i mbeart ar fiú € 1.4 milliún é:

 

  1. eircom, a thugann meascán de chumas sonraí ardluais, nascacht wifi d'Ionaid Phreasa agus seirbhísí leathanbhanda shoghluaiste do thoscairí le freastal ar riachtanais chumarsáide le linn na hUachtaránachta
  2. Audi, atá chun  carranna saloons A6 a chur ar fáil do thaisteal ó aerfort go hóstán taistil do cheannairí toscaireachta ag na 11 imeacht neamhfhoirmeálta d'Airí agus líon teoranta d'imeachtaí ardphróifíle eile le linn na hUachtaránachta.
  3. Adobe a chuir a Svuít Foilsitheoireachta Dhigiteach agus tacaíocht le dearadh ar fáil  le bronntanas na hUachtaránachta don domhan "Stair na hÉireann i 100 Réad".
  4. BSL a chuirfidh  carranna leictreacha ar fáil le húsáid  do thrí chruinniú thábhachtacha le linn na hUachtaránachta agus a thacóidh le dhá imeacht tráthnóna le linn na hUachtaránachta.
  5. UPC, atá le seirbhís leathanbhanda níos leithne 200Mbps a chur ar fáil tríd a líonra snáithín i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.
  6. Certification Europe, a d'oibir le Caisleán Bhaile Átha Cliath agus Oifig na nOibreacha Poiblí i ndáil lena ndeimhniúcháin caighdeánach d'inbhuanaitheacht imeachtaí agus Chórais Bainistíochta Comhshaoil.
  7. Visit It Virtually, a chruthaigh atógáil 3D beoite de Chaisleán Bhaile Átha Cliath ar  shuíomh gréasáin na hUachtaránachta (eu2013.ie), atá le húsáid freisin ar shuíomh gréasáin Chaisleán Bhaile Átha Cliath (dublincastle.ie).
  8. Agtel, a chuir ar fáil físeán le téacs cinéiteach beoite a mhíníonn Uachtaránacht na hÉireann ar eu2013.ie.

Lorgaíodh agus fuarthas réitigh nuálacha ar riachtanais na hUachtaránachta, lena n-áirítear úsáid a bhaint as carranna leictreacha le haghaidh roinnt imeachtaí Uachtaránachta, turas fíorúil ar Chaisleán Bhaile Átha Cliath do chuairteoirí agus clóghrafaíocht chinéiteach a sholáthar ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta.

Conas a roghnaíodh na hurraitheoirí

Bronnadh na conarthaí urraíochta ag cloí go dian leis na caighdeáin soláthair chearta a cheanglaítear ar Ranna Rialtais. Chun urraíocht a lorg don Uachtaránacht, foilsíodh Iarratas ar Thograí Urraíochta i dtaca le hUachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE i mí an Mheithimh 2012 ar r-Thairiscintí an Rialtais.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le Aoibheann Ní Shúilleabháin, An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Fón: +353 1 4082672

           ‌        Adobe logo webVisit It Virtually logo         

‌                           

 

 

Sa bhreis ar na hUrraitheoirí sin, fuarthas tacaíocht freisin i leith na n-imeachtaí a leanas:

 Comhairle Neamhfhoirmiúil na nAirí Comhshaoil

Diageo 

 

Tionól faoin gClár Digiteach

Eircom_DA

enet_DA

ESB_DA

Telefonica_DA

TIF_DA

UPC_DA

Vodafone_DA

Cuairt Ataiséanna Comhshaoil ​​an AE

 Intel

 

HP

 

Dell

 Diageo

Comhdháil Plean SET
Eirgrid