Skip to main content Skip to secondary navigation

An Clár; Éire, an Liotuáin, an Ghréig

Cad é féin?

Plean oibre 18 mí is ea clár an Tríréid a d'ullmhaigh grúpa trí Uachtaránacht ar Chomhairle an AE agus Rúnaíocht na Comhairle, is leagann sé amach na príomhchuspóirí chun clár oibre an AE a thiomáint ar aghaidh. Is iad an Liotuáin (Iúil-Nollaig 2013) agus an Ghréig (Eanáir-Meitheamh 2014) comhpháirtithe Thríréad na hÉireann.

Cén fáth a bhfuil sé againn?

Cuireann Clár an Tríréid cur chuige comhleanúnach chun cinn i bpleanáil obair na Comhairle ar feadh 18 mí seachas 6 mhí gach Uachtaránachta. Ar an mbealach sin, is féidir le hUachtaránachtaí tosaíochtaí agus straitéisí níos fadtéarmaí a aithint agus a fhorbairt chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

Limistéir a bhfuil tábhacht straitéiseach leo

 


  Leis seo tá téacs iomlán Chlár an Tríréide.