Skip to main content

Clár & Tosaíochtaí

Clár & Tosaíochtaí

Logo without textAr mhaithe le cobhsaíocht, poist agus fás: Clár Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh
 
Seoladh clár Uachtaránacht na hÉireann go hoifigiúil i mBaile Átha Cliath Dé Céadaoin an 9 Eanáir.

Irish Presidency Programme GA

Le 2013 tá céim nua i mbrú chun téarnaimh an Aontais Eorpaigh ag tosú. Léigh níos mó faoi chur chuige Uachtaránacht na hÉireann ar  raon saincheisteanna tábhachtacha, atá dírithe ar chobhsaíocht a dhaingniú agus na coinníollacha a chinntiú le poist agus fás inbhuanaithe a chruthú.  
 
Ag obair le chéile leis na Ballstáit eile, institiúidí an AE agus páirtithe leasmhara eile, tír téarnaimh i gceannas ar théarnamh Eorpach a bheidh in Uachtaránacht na hÉireann. Leagann clár na hUachtaránachta amach na cinntí fíora, nithiúla a bheidh á mbrú againn agus Éire sa chathaoir ar naoi gcumraíocht éagsúla den Chomhairle ó Eanáir go mí an Mheithimh. Leagann sé amach na prionsabail is bun lenár gcur chuige mar Uachtaránacht, tugann forléargas ar thosaíochtaí na hUachtaránachta, agus tugann sé níos mó sonraí ar na saincheisteanna ar a mbeimid ag díriú i ngach ceann de chumraíochtaí na Comhairle.