Skip to main content Skip to secondary navigation

Clár Cultúrtha

Cultúr a Nascann, sin Clár Cultúir Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus is gné lárnach de phleananna na hÉireann é chun an Uachtaránacht a cheiliúradh.

Clár leathan, éagsúil is ea é, a bhaineann le rannpháirtíocht ealaíontóirí ó Éirinn san Eoraip agus níos faide anonn, chomh maith le healaíontóirí na hEorpa in Éirinn.

Leis na céadta bliain anuas tá naisc láidre chultúrtha stairiúla ag Éirinn leis an gcuid eile den Eoraip.  Tugann ár nUachtaránacht deis dúinn chun na naisc sin a cheiliúradh agus tógáil orthu, ag obair linn thar theorainneacha náisiúnta le tacú le taitneamh agus taithí na saoránach ar na healaíona agus ar an oidhreacht chultúrtha ar fud na hEorpa. Is mó i gcónaí a bhíonn ealaíontóirí na hÉireann ag obair i gcomhar lena gcomhghleacaithe Eorpacha.  Is mór againn an rannpháirtíocht sin san Eoraip agus is mian linn cur léi.   

Cuirfidh ealaíontóirí na hÉireann caighdeán uathúil ár gcultúir i láthair, agus tarraingeoidh siad aird air, ag go leor imeachtaí atá beartaithe ag Cultúr Éireann ar fud na mBallstát, ag díriú go speisialta ar an mBruiséil, ar Pháras agus ar Bheirlín.

Go náisiúnta, aibhsíonn Cultúr a Nascann mór-imeachtaí  a chuireann forais chultúrtha na hÉireann i láthair. Ina theannta sin, chomhordaigh an Chomhairle Ealaíon clár ina mbeidh breis is 90 imeacht ealaíne agus tionscadal comhaimseartha ar siúl ar fud na tíre.  

Tá saoránaigh in Éirinn, idir ealaíontóirí, rannpháirtithe, lucht féachana agus oibrithe deonacha, ag nascadh le daoine agus le háiteanna ar fud na hEorpa trí gach ceann de na tionscnaimh speisialta sin.  
Le teacht ar bhreis eolais ar ar imeachtaí cultúrtha Uachtaránacht na hÉireann, tabhairt cuairt ar mhír na n-imeachtaí cultúrtha.

Culture Ireland International Programme

Culture Ireland National Programme