Skip to main content Skip to secondary navigation

Cost-éifeachtacht agus inbhuanaitheacht

Beidh thart ar 1,600 cruinniú i rith ár nUachtaránachta, os cionn 180 acu in Éirinn. Táimid ag súil le fáilte a chur roimh thart ar 15,000 toscaire, agus os cionn 500 cuairt ó iriseoirí idirnáisiúnta a óstáil. Is é is fócas uileghabhálach do phleanáil Rialtas na hÉireann an tasc casta, tábhachtach seo a chur i gcrích ar bhealach éifeachtach, cost-éifeachtach, inbhuanaithe.

Uachtaránacht éifeachtach ó thaobh costais

Costas thart ar € 110m a bhí ar Uachtaránacht na hÉireann na bliana 2004. Meastar gur costas € 60 milliún a bheidh ar ár nUachtaránacht 2013 (cé go bhféadfadh roinnt costais breise slándála a bheith i gceist). Táimid tar éis ciorrú go suntasach, lena n-áirítear le hearraí agus seirbhísí a bhaineann leis an Uachtaránacht.

Glacamar roinnt beart chun ár gcostais a theorannú :

• Is leis an Stát gach ionad príomha le haghaidh imeachtaí againn, agus is í Oifig na nOibreacha Poiblí a fheidhmíonn iad. Caisleán Bhaile Átha Cliath a bheidh mar Cheanncheathrú Uachtaránachta againnn, agus is ansin a bheidh formhór ár n-imeachtaí ar siúl. Coigleoidh an an suíomh amháin sin costais curtha ar bun, agus laghdóidh an suíomh lárnach costais iompair.
•Busanna a bheidh mar phríomhghleas iompair. Teorannófar úsáid na ngluaisteán do na Cinn Toscaireachta ag an 11 chruinniú neamhfhoirmiúil Airí agus dornán imeachtaí ard-leibhéil. Nuair is gá gan teip í, beidh sí ar fáil trí urraíocht carrchuideachta aitheanta.
• Nuair is féidir, táimid ag socrú ceannach aonair ar an mórchóir a dhéanamh le luach ar airgead a uasmhéadú
• Lorgaíomar urraíocht do ghnéithe tábhachtacha den chlár
• As na 180 imeacht a bheidh ar siúl in Éirinn, ní bheidh an Uachtaránacht ag íoc as seomraí óstáin ach do na Cinn Toscaireachta do na 11 chruinniú neamhfhoirmiúil Airí agus dornán imeachtaí ard-leibhéil
• Ní fhoilseofar cruachóipeanna de lámhleabhair le toirt mhór, amhail an Cé hé Cé (treoir pearsanra na hUachtaránachta), ná príomhchlár na hUachtaránachta. Beidh gach doiciméad ar fáil le híoslódáil ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta.
• Cosúil le hUachtaránacht na Danmhairge, ní bheidh uisce as buidéil ag cruinnithe againn, ach uisce buacaire ina ionad.

Uachtaránacht Inbhuanaithe

Táimid ag obair go crua chun an Uachtaránacht a dhéanamh níos inbhuanaithe.

Soláthar glas

Iompar Glas

Páipéar a laghdú

Bainistíocht Inbhuanaithe Imeachtaí

Certification Europe ISO20121‌   Certification Europe ISO14001

Bearta eile