Skip to main content

Lógó Uachtaránacht na hÉireann

Lógó Uachtaránacht na hÉireann

Lógó Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh

 Current logo

Gach tír ag a mbíonn uachtaránacht rothlach an Aontais Eorpaigh, sainíonn siad céannacht físe a n-uachtaránachta le lógó uachtaránachta. 

Beidh an lógó agus an saothar deartha grafach a ghabhann leis go suntasach ar taispeáint le linn na hUachtaránachta, lena n-áirítear ar an Justus Lipsius agus ar fhoirgnimh eile sa Bhruiséil, ar mhisin na hÉireann thar lear agus ag cruinnithe Uachtaránachta in Éirinn. Stampálfar an lógó agus an chéannacht físe ar láithreacht ar líne na hÉireann.  

Pobal na hÉireann trí vótáil ar líne a roghnaigh lógó na hÉireann do 2013.  Fíonn sé ceithre litir 'e' (a ionadaíonn baill den Aontas Eorpach) isteach i gcruth aontaithe amháin. 

Tá gach ‘e’ nasctha leis na cinn eile agus oibríonn sé i gcomhcheol leo. 

Fairis sin, ionadaíonn na ceithre ‘e’ an daichead bliain de bhallraíocht na hÉireann san AE (an 1 Eanáir 2013, sin cothrom 40 bliain na ballraíochta). Launch of Logo

Léiríonn na foirmeacha ciorclacha nádúr rothlach na hUachtaránachta. 

Cuireann an cruth foriomlán bís thraidisiúnta Cheilteach agus móitíf snadhm-shaothair i gcuimhne.   

Choimisiúnaigh an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála an ghníomhaireacht chruthaitheach  Red Dog chun an lógó agus an chéannacht físe a ghabhann leis a dhearadh.  Is iad an Taoiseach agus an Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a chomhsheol an lógó i mí Feabhra 2012. 

Má tá aon cheisteanna agat faoi úsáid lógó na hUachtaránachta, déan teagmháil le hAoibheann Ní Shúilleabháin.

R-phost: aoibheann.nishuilleabhain@dfa.ie

Teil: +353 1 4082672