Skip to main content Skip to secondary navigation

Uachtaránachtaí AE na hÉireann Roimhe Seo

An Uachtaránacht reatha: Eanáir–Meitheamh 2013 

Uachtaránachtaí roimhe seo

Eanáir – Meitheamh 2004

Logo from Ireland's Presidency in 2004

Taoiseach: Bertie Ó hEachthiarna

Aire Gnóthaí Eachtracha: Brian Ó Comhain

I searmanas stairiúil, mothúchánach chuir Uachtaránacht na hÉireann fáilte roimh dheich mBallstát nua, lena n-áirítear ocht dtír ó Lár agus in Oirthear na hEorpa, isteach san Aontas Eorpach "Lá na bhFáilté" i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath. Ba é an t-aontachas sin an fairsingiú is mó i stair an AE. Iltaobhachas éifeachtach agus an AE, b’shin téama na hUachtaránacht sin. Ba í Uachtaránacht na hÉireann freisin a d’eagraigh go rathúil idirbheartaíocht ar Chonradh Bunreachtúil na hEorpa, ina raibh na nuálaíochtaí iomadúla a cuireadh i bhfeidhm sa deireadh trí Chonradh Liospóin. Bhí cruinnithe mullaigh rathúla leis na Stáit Aontaithe agus leis an Rúis.

Iúil – Nollaig 1996

Logo from Ireland's Presidency in 1996

Taoiseach: Seán Bruton

Aire Gnóthaí Eachtracha: Risteard Mac an Earraigh

I gComhairle Eorpach a tionóladh i mBaile Átha Cliath thángthas ar chomhaontú ar a lán ceisteanna maidir le hairgeadra aonair a thabhairt isteach. Ina measc sin bhí an creat dlí, comhaontú cobhsaíochta agus sásra nua rátaí malairte. Forbraíodh é sin a thuilleadh mar Chonradh Amstardam, a dhírigh ar chearta shaoránaigh an AE agus a bhunaigh sásraí le treisiú le ról Pharlaimint na hEorpa i bpróiseas cinnteoireachta an AE.

Eanáir – Meitheamh 1990

Logo from Ireland's Presidency in 1990

Taoiseach: Cathal Ó hEochaidh

Aire Gnóthaí Eachtracha: Gearóid Ó Coileáin

Tar éis thitim Bhalla Bheirlín ag deireadh 1989, thionóil Uachtaránacht na hÉireann dhá chruinniú mullaigh thábachtacha AE i mBaile Átha Cliath a d'aontaigh go bhfáilteodh an AE go mór roimh athaontú na Gearmáine. D’aontaigh na cruinnithe comhchur chuige faoi athaontú na Gearmáine agus faoi chaidreamh an AE le tíortha Lár agus Oirthear na hEorpa. 

Iúil-Nollaig 1984

Taoiseach: Gearóid Mac Gearailt

Aire Gnóthaí Eachtracha: Peadar de Barra

Le linn Uachtaránacht 1984 shínigh an AE Comhaontú Trádála agus Comhair Eacnamaíochta leis an tSín.  D'aontaigh an Chomhairle Eorpach i mBaile Átha Cliath an Córas Eorpach Airgeadaíochta (CEA) a threisiú agus ról níos tábhachtaí a dheonú d’Aonad Airgeadra na hEorpa (ECU), agus rinne dul chun cinn mór ar chaibidlíocht aontachais leis an Spáinn agus leis an bPortaingéil.

Iúil-Nollaig 1979

Taoiseach: Seán Ó Loingsigh / Cathal Ó hEochaidh

Aire Gnóthaí Eachtracha:  Micheál Ó Cinnéide / Brian Ó Luineacháin

Bhí na chéad toghcháin dhíreacha do Pharlaimint na hEorpa ar siúl cúpla seachtain roimh thús na hUachtaránachta. Toghadh Simone Veil mar an chéad Uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa. Bunaíodh an Córas Airgeadaíochta Eorpach (CAE) freisin an bhliain sin. 

Eanáir- Meitheamh 1975

Taoiseach: Liam Mac Coscair

Aire Gnóthaí Eachtracha: Gearóid Mac Gearailt

Is i mBaile Átha Cliath i Márta 1975 a tionóladh an chéad chruinniú den Chomhairle Eorpach. Mhaoirsigh céad Uachtaránacht na hÉireann cruthú Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, a raibh ról lárnach forbartha aige i ngach Ballstát ar feadh na mblianta ina dhiaidh sin. Chomh maith leis sin mhaoirsigh Éire an chéad choinbhinsiún Lomé, comhaontú trádála agus cúnaimh idir an AE agus tíortha na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin.