Skip to main content Skip to secondary navigation

Acmhainní Teagaisc

Eolas i dtaobh an AE!

Imir níos mó tráthanna na gceist oideachais
Aimsigh acmhainní breise do mhúinteoirí
Léigh níos mó leabhrán eolais faoin AE

 

 

 

Stair an Aontas Eorpaigh

Foghlaim faoi stair na hEorpa agus an AontaIs Eorpaigh, lena n-áirítear eolas faoi bhunaitheoirí an AE agus a dhul chun cinn ó na 1950í. Sa chuid seo tá acmhainní foghlama do mhúinteoirí, tráthanna na gceist ar líne do mhic léinn agus cairteacha balla daite ina mínítear stair an AE.

Tíreolaíocht an AE

Foghlaim faoi thíortha, aibhneacha, sliabhraonta, aeráid agus talmhaíocht na hEorpa. Sa chuid seo tá acmhainní foghlama do mhúinteoirí, leabhrán cuimsitheach le heolas ar gach tír san AE, tráthanna na gceist ar líne do mhic léinn agus léarscáileanna daite den Eoraip.

Nithe Cruthaitheacha agus Cultúrtha

Foghlaim faoi chultúir éagsúla, bia, ealaín agus ceol na hEorpa. Sa chuid seo tá acmhainní teagaisc, tráthanna na gceist ar líne do mhic léinn, faisnéis faoin Euro agus leabhráin faoi theangacha agus éagsúlacht san AE.

Nithe Institiúideacha

Foghlaim faoin tslí a n-oibríonn an AE agus obair gach institiúide AE. Sa chuid seo tá leabhrán agus cairt bhalla ag míniú faoi institiúidí na hEorpa, faisnéis faoi chearta leanaí agus tráthanna na gceist ar líne do mhic léinn.

OSSP

Foghlaim faoin AE, faoi do chearta agus freagrachtaí mar shaoránach AE agus faoi thodhchaí an AE. Sa chuid seo tá acmhainní múinteora, leabhráin do mhic léinn faoi bhunchearta agus tionscnaimh óige agus sraith ceachtanna faoi shaoránacht an AE.