Skip to main content Skip to secondary navigation

Inrochtaineacht

Inrochtaineacht

Aithnímid an tábhacht atá lena chinntiú go mbeidh ár suíomh inrochtana do chách agus táimid tiomanta d’íosleibhéal comhlíonta Dúbailt-A leis an Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin (WAI) Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin a bhaint amach, agus cloí le Treoirlínte Inrochtaineachta TF an Údaráis Náisiúnta um Míchumas.  

Má bhíonn aon deacrachtaí agat is tú ag úsáid an tsuímh, cuir sin in iúl dúinn. Seol ríomhphost chuig an eagarthóir.