Skip to main content

Creidiúnú

Is gá creidiúnú go gach cruinniú agus comhdháil a thionólfar in Éirinn le linn Uachtaránacht na hÉireann.

Is féidir iarratas ar chreidiúnú a dhéanamh aon uair trí chlárú ar líne.  An creidiúnú ginearálta sin do na meáin, beidh sé bailí do thréimhse uile 6 mhí na huachtaránachta.  Mar sin féin, is tábhachtach a thabhairt faoi deara nach mór d'ionadaithe na meán a dhearbhú arís go mbeidh siad i láthair ag gach ócáid ar leith.  Tabharfar an creidiúnú sin d'ócáid ar leith trí r-phost cúpla lá roimh an ócáid, ach ní sheolfar é ach chuig na daoine a rinne iarratas ar chreidiúnú ginearálta.  

Is féidir ionadaithe na meán a chreidiúnú d'imeacht ar leith nó don tréimhse iomlán 6 mhí, ach ní mór dóibh fós a rannpháirtíocht i ngach cruinniú ar leith a dheimhniú.  Is féidir iarratas ar chreidiúnú a  dhéanamh aon uair trí chlárú ar líne.

Má chláraigh tú cheana do chreidiúnú d'imeachtaí a bhain le cathaoirleacht na hÉireann ar an OSCE, beidh do chreidiúnú bailí d'Uachtaránacht an AE, agus coinneofar do shonraí pearsanta chun na críche sin.   Beidh ort fós do rannpháirtíocht in imeachtaí ar leith de chuid Uachtaránacht an AE a dheimhniú, ach má chláraigh tú le bheith i láthair ag  cruinniú na nAirí OSCE, tig leat na sonraí céanna logála isteach a úsáid chun do rannpháirtíocht i gcruinnithe de chuid Uachtaránacht an AE a dheimhniú. 

Tig le hionadaithe creidiúnaithe na meán a suaitheantais a fháil  i Láronad na Meán, Sráid San Werburgh, Caisleán Bhaile Átha Cliath an lá roimh an gcruinniú nó an lá féin.  Beidh cárta aitheantais agus cóip de r-phost a dheimhníonn do rannpháirtíocht uait don chruinniú lena mbaineann.   

Agus tú ag clárú do chruinnithe ar leith, iarrfar ar ionadaithe na meán clárú do chomhthiomsuithe grianghraf, a insint an mbeidh aon trealamh trom nó trealamh satailíte á iompar acu, agus aon riachtanais soghluaisteachta a chur in iúl. 

 

Faisnéis faoi shaoráidí do Chraoltóirí Óstacha (ionaid sheasta, boscaí meán agus saoráidí closamhairc), cárta rátála agus foirm do chur in áirithe, is féidir iad a fháil ar  leathanach an Chraoltóra Óstaigh

Cruinnithe sa Bhruiséil agus i Lucsamburg

Creidiúnú do chruinnithe sa Bhruiséil agus i Lucsamburg agus do sheisiúin na Comhairle Eorpaí, bronnfar é faoi rialacha Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

 

Lóistín in Óstáin

Is féidir lóistín in óstáin a chur in áirithe trí na suímh ghréasáin seo a leanas: 

Roomex

Irelandhotels.com

 

Sonraí Teagmhála

R-phost: press@eu2013.ie