Skip to main content

Ionad na meán - Caisleán Bhaile Átha Cliath

Is i Sráid San Werburgh atá Ionad Preasa Uachtaránacht na hÉireann

Tá Ionad na Meán i gCaisleán Bhaile Átha Cliath lonnaithe i Sráid San Werburgh.  Tabhair faoi deara go bhfuil an bealach isteach ar shráid ar leith ón bpríomh-bhealach isteach go dtí an caisleán. Díreach thar Eaglais San Werburgh atá sé.  Beidh comharthaíocht shoiléir ar an mbealach isteach. 

Is é ionad na meán a bheidh i lár an aonaigh do na háiseanna preasa uile laistigh den Chaisleán le linn na hUachtaránachta, agus cuirfead roinnt áiseanna breise leo do chruinnithe níos mó, mar shampla Ecofin.

Díol spéise ailtireachta neamhghnách is ea  foirgneamh Shráid San Werburgh, mar tá sé ar an gcéad fhoirgneamh stroighne doirte in Éirinn. B'fhéidir gurb aithnid do na  Meáin an foirgneamh seo cheana mar úsáideadh é le haghaidh ócáidí roimhe seo lena n-áirítear cuairteanna na Banríona Eilís II, an Uachtaráin Obama agus  Uachtaránacht an AE in 2004. Tá sé tar éis mhodhnú agus uasghrádú bunaithe ar riachtanais preasa Uachtaránachtaí eile, agus le comhairle ón bhfoireann preasa ag an mBuanionadaíocht sa Bhruiséil.

Ní mór do na Meáin dul isteach gCaisleán Bhaile Átha Cliath via Sráid San Werburgh do scagadh slándála agus chun a gcuid suaitheantas creidiúnaithe a bhailiú. Nuair a bheidh na próisis sin críochnaithe acu, féadfaidh na meáin gluaiseacht laistigh den imlíne slán i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Beidh ionad na meán ar oscailt ó 08.00 go dtí go déanach gach lá cruinnithe i  gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Ar na háiseanna áirítear: 

EU Presidency Tourism Media Pack

Le haghaidh eolais ar chaiféanna agus bialanna i gceantar Chaisleán Bhaile Átha Cliath féach ar ár Léarscáil Bia, nó do mholtaí breise faoi rudaí le déanamh agus le feiceáil, ar Aip Cuairte ar Bhaile Átha Cliath.


* Tabhair faoi deara go dtugtar creidiúnú ar leith do na meáin do gach ócáid, agus go mbeidh gá le suaitheantas ar leith do gach cruinniú a mbeidh siad ag  freastal air. Ba chóir ceisteanna creidiúnaithe amháin a chur chuig eupresidency@dfa.ie.

ÁISEANNA DO PHREASAGALLAIMH

Beidh formhór na bpreasagallamh ar siúl in Árasáin an Stáit i  bpríomhfhoirgneamh Chaisleán Bhaile Átha Cliath. Imeachtaí do dhaoine ina suí a bheidh iontu agus cuirfear aistriúcháin ar fáil más gá. Tá áis níos lú freisin, do phreasagallaimh do dhaoine ina seasamh le haghaidh imeachtaí níos ciúine nó níos lú.

I measc áiseanna eile laistigh de Chaisleán Bhaile Átha Cliath:

9 mbosca meán atá lasmuigh in aice le Leabharlann Chester Beatty
Ar a laghad 6 ionad do phíosaí ar ceamara i  ngairdín Chester Beatty
Suíomh cúlra breise in aice leis an gCaisleán le haghaidh píosaí beaga ar ceamara
Limisteiri sheomra cruinnithe in aice leis an bpríomhlimistéar do phreasagallaimhl do chruinnithe faisnéise duine-le-duine agus do sheisiúin faisnéise meán idir airí agus a bpreaschór náisiúnta


Má tá ceist ar leith agat faoi shaoráidí na meán, déan teagmháil le:press@eu2013.ie

 

 

 

 


View Media Centre in a larger map