Skip to main content
agri, cge, cgg, compet, ecofin, envi, epsco, jha, tte, eycs

Uachtaránacht na hÉireann de réir Uimhreacha

28.06.2013, 12:00 GMT


Agus an Uachtaránacht ag teacht chun deiridh go tapa, seo roinnt uimhreacha suimiúla mar gheall ar ár 6 mhí.

181

Lá Uachtaránacht na hÉireann                                                              

200 Líon measta na dtiomantas beartais a baineadh amach, ina measc breis is 80 i bhfoirm reachtaíochta
€960bn An méid a comhaontaíodh do Bhuiséad 7 mbliana an AE (CAI) lena n-áirítear
  Suas go dtí €8bn Ráthaíocht Óige chun dul i ngleic le dífhostaíocht na óige
  €360bn ar Comhbheartas Talmhaíochta leasaithe (CBT)
  €70bn Fís 2020 Clár le haghaidh taighde agus nuála
  €30bn i gcomhair na Saoráide um Nascadh na hEorpa, atá dírithe ar fheabhsuithe i líonraí iompair, fuinnimh agus teileachumarsáide
  €16bn Erasmus+  Clár oideachais agus oiliúna
  €2bn don chlár COSME le treisiú le hiomaíochas 20 milliún FBM an AE
  €3bn don chlár LIFE chun tionscadail a mhaoiniú i réimse an chomhshaoil
   
2,477 Cruinniú agus imeachtaí a bhí faoi chathaoirleacht na hUachtaránachta ar fud na hEorpa, ina measc
374 Cruinniú tríthaobhach a bhí ar siúl leis an gCoimisiún Eorpach agus le Parlaimint na hEorpa
54 Cruinniú den Chomhairle agus Airí Éireannacha sa chathaoir le linn na hUachtaránachta
185 Imeacht Uachtaránachta in Éirinn
24,000+ Cuairteoir a tugadh go hÉirinn
11 Cruinniú Comhairle Neamhfhoirmeálta a tionóladh in Éirinn
97% de na toscairí ar cuairt ar Éirinn i mí Aibreáin don Uachtaránacht a mheas an chuairt mar An-mhaith nó Maith
37% de na toscairí sa suirbhé céanna nár thug cuairt ar Éirinn riamh roimhe sin.
111 Uair an chloig a chaith an Taoiseach, an Tánaiste agus Airí na hÉireann i bParlaimint na hEorpa
76 Díospóireacht le hAirí i bParlaimint na hEorpa
141 Óráid ón Taoiseach, an Tánaiste agus Airí na hÉireann i bParlaimint na  hEorpa
11 Uair an chloig, sin curiarracht an phlé i bParlaimint na hEorpa i suí amháin, a bhain an tAire Gnóthaí Eorpacha, Lucinda Creighton amach
36 Uair an chloig de churiarracht mar chathaoirleach ar phléití na Comhairle, a bhain an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney amach
106 Imeacht a bhí bainteach leis an Uachtaránacht (meán 4 cinn in aghaidh na seachtaine) ar siúl ar fud na hÉireann agus na hEorpa
120,000 Míle ag an Aire Creighton agus í ar cuairt ar 44 tír
1,042 Lítear tae agus caife a óladh in Ionad na Meán i mBaile Átha Cliath le linn an chruinnithe neamhfhoirmiúil ECOFIN amháin
55,000 Líon na stampaí ag comóradh 40 bliain na hÉireann mar bhall den AE a díoladh
517,322 Cuairt ar eu2013.ie go dtí maidin inniu
213 Líon na dtíortha a thug cuairt ar an suíomh gréasáin eu2013.ie
349           
Preasráiteas a foilsíodh ar eu2013.ie in 4 theanga
13,914 lucht leanún Twitter ar chuntais twitter na hUachtaránachta @ eu2013ie agus @ IrelandRepBru, an Uachtaránacht is mó a leanadh go dtí seo ar Twitter
14,000 Vóta a caitheadh ​​le haghaidh lógó Uachtaránacht na hÉireann
100 Imeacht de chuid Bhliain Eorpach na Saoránach in Éirinn, lena n-áirítear  ...
30,000 Duine a ghlac páirt i 100 plé Bhliain Eorpach na Saoránach
929 Imeacht de chuid Chlár Cultúir na hUachtaránachta a bhí ar siúl ar fud an domhain, lena n-áirítear ...
509 acu a bhí ar siúl ar fud na hÉireann
420 arb imeachtaí Idirnáisiúnta de chuid Cultúr a Nascann iad i mBallstáit eile san AE agus an Chróit, an Astráil, an Bhoisnia, an tSeirbia, an tSín, an Iorua, an Eilvéis, Cónaidhm na Rúise, an Tuirc agus i Hong Cong
500 Imeacht ó Chlár Cultúir na hUachtaránachta a bhí ar siúl in Éirinn, ar fud na tíre.
175,000 Cuairteoir ar an taispeántas Eileen Gray i bPáras, ar an meán 2,200 in aghaidh an lae
   


Figiúirí i gceart mar a bhí ar 09:30, 1 Iúil 2013

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›